DETIAN FALLS-THÁC BẢN GIỐC VN.


Thac Bản Giốc 1

Kính mời các bạn xa gần,

Click vào link dưới để xem PPS của Longkangaroo:

Thác Bản Giốc VN tuyệt đẹp. 

DTQT.

Mời xem cuối tuần

Video Thác nước Thiên nhiên tuyệt đẹp tại biên giới

Việt Nam-Trung Hoa- Thác Bản Giốc-Detian Falls-

Mời bấm vào đường dẫn sau : video will be live at:

https://youtu.be/GS6pSQ5eVhQ  <  Xin click ở đây.

Chúc quý vị và gia quyến an khang hạnh phúc

LK  20-2-2016

Thác Bản Giốc VN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.