KỶ LUẬT ĐỐI VỚI TRẺ.

D,P,L,QKính thưa Bạn Đọc,

     Chúng ta ai cũng biết trẻ con cần tình thương ở cha mẹ rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ: trẻ làm việc siêng năng, học hành chăm chỉ để tự lớn lên và nhận lấy trách nhiệm của cuộc đời riêng của em. Ta cũng biết rằng có nhiều em về sau này gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống là phần lớn các em thiếu sự trừng phạt của cha mẹ…

     Dã-Thảo mời bạn click vào: “Kỷ Luật Đối Với Trẻ” đọc bài DT viết vào năm 1984, nhưng DT nghĩ cho đến bây giờ chắc vẫn như vậy không thể nào khác hơn, thưa các bạn.

                                         Dã-Thảo Quế Trần,

Sydney 02/03/2016.     

Kỷ luật đối với trẻ   <Xin click ở đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.