CHỈ CÓ Ở VN THÔI.

Ông Trời ngó xuống mà coi,

Chúng con đi học qua cầu gió bay,

Nhìn hai tấm ảnh phía trên,

Chúng làm lãnh đạo được sao hỡi Ngài !!!

Tôi qua sông đi học  < Xin click ở đây, mời các bạn đọc thêm

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.