CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH VÀ HỌA DIỆT VONG GẦN KỀ (Tâm thư của Phạm Hồng Thúy)

 

Kính thưa Bạn Đọc,

     Mời các bạn đọc Tâm Thư của Phạm Hồng Thúy để thấy được tình hình, hoàn cảnh nước ta bây giờ ra sao.

Câu chuyện gia đình và họa diệt vong gần kề  (Tâm thư của Phạm hồng Thúy). DT reblog post này ủng hộ lời kêu gọi của Phạm Hồng Thúy, xin các anh chị phổ biến bức tâm thư , Việt Nam SOS.

Thân mến,

DTQT, 20/07/2019. 

ngheo-doi-tai%20Vietnam_zpsy4a0drpjNghèo đói tại Việt Nam.

Vinh Danh QLVNCH và Bảo Vệ CỜ VÀNG

CÂU CHUYỆN GIA ĐÌNH
VÀ HỌA DIỆT VONG GẦN KỀ

(BVCV nhận qua email của bạn nhờ phổ biến.
Xin vui lòng đọc hết)

Kính nhờ Quý Vị chuyển tiếp bài này lên các cơ quan truyền thông, đài phát thanh và truyền, hình, các báo chí trong nước và ngoài nước… để Thế giới cùng biết và lên tiếng ủng hộ chúng ta.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi các cơ quan truyền thông trên toàn thế giới loan báo tin dữ này để chính phủ và nhân dân các nước cùng góp sức với nhân dân Việt Nam và toàn vùng Đông Nam Á ngăn chặn thảm họa diệt chủng lớn nhất trong lịch sử, đồng thời bảo vệ an ninh cho toàn nhân loại.
Để góp phần ngăn chặn thảm họa diệt chủng cho dân tộc Việt Nam, các bạn hãy chia sẻ tin này và gắn…

View original post 6,075 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.