CÓ NHỮNG CUỘC CHIẾN VẪN ĐANG DIỄN RA HÀNG NGÀY, HÀNG GIỜ.

Dã-Thảo Xin Reblog bài viết thật hay và thật đúng của Songchi’s Blog.

Trích từ Báo Tổ Quốc. Cảm ơn Tác giả.

Mời bạn đọc, nhất là các bạn còn ở trong nước,

bỏ chút thì giờ quý báu của quý vị để đọc hết bài báo này.

Thân mến,

DTQT.

BÁO TỔ QUỐC

Từ nhiều năm nay đa số người VN cứ tưởng đất nước mình đang sống trong hòa bình, yên ổn, chính trị thì ổn định.

Thật ra cái gọi là “ổn định chính trị” ấy có được bởi chính sách cai trị bằng bàn tay sắt của một thể chế độc tài, luôn khinh dân, không tin dân, coi dân như kẻ thù, với cả một lực lượng đông đảo từ công an chìm, công an nổi, côn đồ, dư luận viên, bồi bút, tuyên giáo, chỉ điểm… cho tới quân đội để sách nhiễu, khủng bố, đàn áp nhân dân. Còn bên dưới bề mặt “ổn định” ấy là sự khủng hoảng, bất ổn toàn diện từ kinh tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức xã hội cho tới quốc phòng, kết quả của một chính phủ kém cỏi, bất lực và tham nhũng nặng nề.

Sự “ổn định”…

View original post 1,486 more words

2 thoughts on “CÓ NHỮNG CUỘC CHIẾN VẪN ĐANG DIỄN RA HÀNG NGÀY, HÀNG GIỜ.

  1. Nếu mọi người VN đều có lòng với đất nước như DT thì may mắn cho quê hương biết chừng nào.
    Cảm ơn cô bạn học trò TQC, người bạn đồng hành kiên trì, người chiến hữu dũng cảm của tôi.
    MpH

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.