NATION OF AMERICA.

Video ==> https://www.youtube.com/wa tch? v=I_XL5fYIC5o

Mời các bạn click vào link Video để nghe bài hát của một Nhạc Sĩ người Mỹ gốc Việt, Nguyễn Điền, sáng tác. Dã-Thảo xin copy luôn lời của bài hát để các bạn có thể vừa nghe vừa hát theo. Nhạc và lời rất hay và xúc động. Enjoy it.

Cảm ơn Anh Longkangaroo đã gởi cho Dã-Thảo link này.

“Những lá cờ Hoa Kỳ tung bay phất phới, 100 ca sĩ Mỹ đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi sắc tộc, đứng cạnh bên nhau để cùng hợp ca, trong đó có những người là quân nhân, là cô giáo, em bé học trò, hay công nhân, những chiếc xe quân đội, máy bay lượn trên vòm trời cao, và cảnh cứu người trong sự kiện 9-11, Katrina, và Boston Marathon.”

Đây là lời của bài hát:

“NATION OF AMERICA” 

– Music & lyrics by Denny Nguyen

*** Love the United State of America.

The only country that best in the world.

Like no other, Yeah! America.

See her flag unfurled,

see her flag unfurled.

From Washington DC,

all across the nation.

Deep in my heart,

i hear it loud and clear.

Oh beautiful,

Oh beautiful.

So beautiful USA.

We’re a happy nation,

life is good everyday.

We have so much love,

we have so much joy.

We love the USA,

We love the USA.

We strongly believe in democracy.

With liberty and human rights.

Happy to be free,

happy to be free.

I love the United States of America.

The only country that best in the world.

Like no other,

Yeah,

America.

Soldiers of the world,

soldiers of the world.

Americans are patriots.

Our love for the country is

more than life.

Our love for it so strong.

Americans,

we stand and fight,

we stand and fight, forever USA.

Interlude:

From Washington DC,

all across the nation

Deep in my heart

i hear it loud and clear

Oh beautiful,

Oh beautiful

So beautiful USA

After 9/11 in New York city

Through hurricane Katrina,

and the Boston marathon

We still standing strong. United to be free

We strongly believe in democracy

With liberty and human rights

Happy to be free,

happy to be free

We’re a happy nation,

life is good everyday

We have so much love,

we have so much joy

We love the USA until the day we die

I love the USA until the day I die …

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.