K TÙ LONG KHÁNH.

Cải Tạo3

Hình từ internet

Nơi này là trại phạm nhân,

Cửa địa ngục nhốt hằng trăm con người.

Trăm người không một nụ cười,

Chỉ nghe những tiếng đập ruồi ghẻ bu.

Nơi đây đâu phải trại tù,

Vườn cây hoa nở, cú gù hạ sang.

Công viên xây bởi máu xương,

Mồ hôi cải tạo, mồ chôn nhục hình.

Lấy nhục nhã, xây quang vinh,

Lấy luôn máu thịt của mình điểm tô.

Công viên xây bởi xương khô,

Vườn hoa xây bởi nấm mồ phạm nhân.

Ngậm ngùi du khách viếng thăm,

Thăm công viên đó… âm thầm lệ rơi.

Trần Nguyễn Diệu Nguyên

Cải Tạo 1

Hình từ internet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.