UNCHAINED-MELODY.

     Hôm nay lên mạng để tìm lại vài ca sĩ ngày xưa, gặp được Elvis Presley, lâu lắm Dã-Thảo  không nghe Elvis Presley trình bày một bản nhạc nào cả, nay thấy link của Elvis DT click ngay. Và bây giờ Thảo muốn share với các bạn một Danh Ca nổi tiếng thời chúng ta còn rất trẻ, mời bạn nghe giọng ca thắm thiết và cách trình bày tuyệt vời của một thời Elvis Presley. Mời bạn click link dưới đây:

http://www.flixxy.com/elvis-presley-unchained-melody-with-never-seen-before-intro.htm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.