FAI-FOO

     Dã-Thảo copied bài thơ này của Nhà Thơ Dư Mỹ hồi tháng năm mà mãi đến nay là tháng tám DT mới post lên chia xẻ với các Bạn. Sorry Bạn nhé.

Du My Du My.docx Tặng Dã-Thảo cùng bạn hữu Fai-Foo xa xứ  < Please click

Hoi An DT
Pho co Hoi an

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.