LÊN THUYỀN

Kính thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo nhận được file này của Anh Longkangaroo hôm 18/08/2017. Gồm có hai bài viết:

     1/ Lên Thuyền, của Nguyên Ngọc.

     2/ Một Chế Độ Bỗng Im Hơi Lặng Tiếng, của Bùi Tín (VOA)

     Hai bài có hai bối cảnh khác nhau nhưng DT đưa vào chung một trang, mời bạn đọc để thấy xã hội Việt Nam hiện đại như thế nào???

     Và Trịnh Xuân Thanh trốn sang Đức rồi bị Chính Quyền Việt Nam bắt đem về Hà Nội, rồi đưa tin là Trịnh Xuân Thanh “Ra thú tội” để đựơc khoan hồng. Bùi Tín (VOA) quậy lên cho chúng ta thấy cách làm việc quái dị của Chính  Quyền VN hay còn gọi là Nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa VN. Mời bạn click vào link dưới để đọc cho biết những tệ hại của Việt Nam bây giờ. Nghĩ mà thấy rùng mình ngán ngẫm “một trăm năm trồng người” của họ Hồ.

DTQT.

11.docx Len Thuyen < Please click

Len Thuyen.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.