THÀNH HỒ.

Dã-Thảo reblog từ Vườn Hoa “Thông Tin & Văn Hóa trên net.

Tags: Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Thật tiếc hai điều: bài viết còn dang dỡ, và thiếu tên tác giả nhái thơ.

Ai có thuc Chinh Ph ngâm khúc mi thy tài nhái thơ ca tác gi bài thơ này tht là “siêu”

Thanh Ho L

Thành H 2017

Thu lc l ni cơn gió bi

Khách đi đường lm ni truân chuyên

“Thăng”  kia thăm thm tng trên

Vì ai quy hoch cho nên ni này?

Thanh Ho

Ph Sài Thành người dày như kiến

Đường Sài Thành xe bn như sông

Sáng ra phi đến ca công

Na đêm xut phát vn không kp gi!

Thanh Ho A

Xe c n vt v chng tiến

Còi c kêu mà kiến chng bò

Mc cho pô-lít hét hò

Đường ta ta c va dò va din.

Thanh Ho B

Lý Thái T mt nghìn năm trước

Có chiêm bao chng được thế này:

Triu người mt đ hây hây

Bước đi mt bước giây giây li dng.

Thanh Ho C

Lòng thiếp ta bng bng la đt

D chàng như  xát bt t cay

Hết gi, tan lp ri đây

Con thơ ngóng m, bn by ngóng… bia.

Cùng trông li mà cùng chng thy

Thy lao xao nhng nước cùng xe

Thương hai con mt cay xè

Bia  chàng, con thiếp ai v trước ai?

Thanh Ho D

Chàng tui tr vn dòng Đoàn đi

Xếp trng kèn theo hi lăng xăng

S chàng không giáng thì thăng

Qua kỳ Đi ngh mà thành Thượng thư.

Thanh Ho E

Chí làm trai sá gì xe nga

Gieo Thái sơn nh ta hng mao

Thượng  phương bo kiếm đã trao

Nhm chc chàng n ào ào gió thu.

Thanh Ho G

Bng tiến s gió ù ù thi

Mt thượng thư trăng rõi rõi soi

Thượng thư Tiến s my người

Nào ai đáng mt, nào ai đáng tm?

Thanh Ho H

Ngòi dưới cu tàu ngâm my chiếc

Người trên đường ngày chết my trăm

Tc thì chém gió” phăm phăm:

“Chn ngay tai nn, sang năm gim lin!

                        Lại thương ni ph phường xe kt

Chàng nêu gương xe buýt mà đi

Công văn chàng ký tc thì

Công chc lc l đnh k phi theo!

Thanh Ho I

Dù thiên h mè nheo, đ kích

Cm mô tô bình bch t đây

Mt ln gươm báu ra tay

“Nht nhung đi đnh vic này phi xuôi!

Chàng đã quyết , lòng người chưa quyết

Xe cm đi, nhưng vic phi đi

Ai hay gia chn kinh k

Đón con, ch búa xe gì, hi ai?

Thanh Ho J

Chàng t đi vào nơi Đà Nng

Xung phi trường là xn qun lên

Tướng quân t hu hai bên

Tin hô hu ng tiến lên công trường.

Hi Ban trưởng tên Cương h Đng

Phi trường xây my tháng na xong?

“D thưa, đang ri bòng bong

Cui năm chưa th hoàn công, khánh thành

Tc thì trn lôi đình bng n

Rút mô bai chàng x mt bài

“Hai sim hai sóng on lai”

Lnh ngay xếp Tng tìm ngài thay Cương.

Thương thay ni đon trường h Đng

Tưởng ngt ngào mà đng oan gia.

Bóng c tiếng trng dn xa

Su lên ngn i, oán ra ca phòng.

Thanh Ho K

  Chàng t bui gia dòng trm lính

Tiếng thơm bay bá tính đu ca

Mt chàng đ ta ráng pha

Ging chàng xng xong như là thép gang.

Tiếng tng ca ùng oàng như pháo

Báo giy in ri báo on lai

Đng thanh ch có mt bài:

Dã-Thảo sẽ theo dõi file này trên “Thông Tin & Văn Hóa, nếu tác giả post tiếp DT sẽ reblog để share với các bạn. Thân mến, DTQT. 30/12/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.