TIẾNG VỌNG TỪ QUỐC NỘI VỀ CPQGVNLT.

     Đọc bài viết trên đây của Lê Bích Trâm, DT nhận thấy rất đúng. Chúng ta nên ủng hộ CPQGLT do Ông Đào Minh Quân lãnh đạo mới có hy vọng lật đổ csvn. Muốn viết nhiều nữa nhưng Lê Bích Trâm đã viết hết những suy nghĩ của DT rồi. Cảm ơn Bích Trâm.

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VN LÂM THỜI

Dân Quốc Nội :
“Tôi là một người sống ở quốc nội và luôn ủng hộ mọi cá nhân, tổ chức chống cộng dù hiện tại không chính thức theo phe phái nào . Gần đây tôi mới biết được ông Đào Minh Quân, thủ tướng của CPVNLT. Thực ra tôi biết được ông vì thời gian qua có quá nhiều người tự dưng viết status, comment về ông với những lời lẽ mạ ly, hạ thấp uy tín của ông nên khiến tôi tò mò tìm hiểu về ông. Dù sao đó cũng là cách mà các vị đang giúp cho nhiều người biết về ông ấy hơn.

Thông qua bài giới thiệu về tiểu sử và những việc ông đã và đang làm cho công cuộc chống cộng mà dân nhân ít phải đổ máu nhất, tôi thấy những người thực sự muốn CS sụp đổ thì ít…

View original post 1,426 more words

One thought on “TIẾNG VỌNG TỪ QUỐC NỘI VỀ CPQGVNLT.

  1. Pingback: TIẾNG VỌNG TỪ QUỐC NỘI VỀ CPQGVNLT. – Đệ Tam VNCH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.