LM NGUYỄN VĂN KHẢI NÓI GÌ?

Mời Bạn Đọc, Nghe

     LM Nguyễn Văn Khải nói chuyện về hai miền Nam Bắc trước và sau ngày Quốc Hận 30/04. Thật đúng, rất hay và lý thú, chắc chắn sẽ không làm mất thì giờ của các Bạn.

Thân mến,

DTQT, 09/04/2018.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.