THỰC ĐƠN TRONG NGÀY.

Thưa các Bạn,

     DT Cảm ơn Chị Bạn sáng nay đã gởi bài thơ “thảm nạn này” tại xứ sở Việt Nam của chúng ta hiện nay. Không biết tác giả là ai, chỉ thấy cuối bài có hai chữ St, DT đoán là Sưu Tầm, tuy nhiên nếu tác giả có đọc xin nhận ở đây lời cảm ơn của DT. Sau đây là bài thơ năm chữ của “Người Sưu Tầm”:

Thưc Đơn Trong Ngày

Thân mến,

DTQT 25/04/2018

Cá chết B

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.