HẠM ĐỘI HOA KỲ CỨU TÀU TỴ NẠN VN.

Cùng Các Bạn,

     Lên net sáng nay tình cờ xem được video Hạm Đội Hoa Kỳ Cứu Tàu Tỵ Nạn VN, Dã Thảo copy lại, post lên share với Các Bạn. Tàu vượt biển vào năm 1990, nếu có Bạn nào nhận ra được chính mình trong video này, xin Bạn thứ lỗi cho, thành thật cảm ơn.

     Video dài 53: 48 mời Bạn chọn thời giờ thích hợp để xem hết. Phần mở đầu và phần cuối có lời viết bằng Việt Ngữ của người post lên, và đã có xin phép cũng như cảm ơn Anh Thủy quân lục chiến Phạm Quốc Hùng, có mặt trên chiến hạm, đã giữ gìn tài liệu quý báu này hơn hai mươi năm qua. Dã-Thảo cũng cảm ơn KV65, người đã post lên video này. 

Thân mến,

DTQT. 09/06/2018. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.