CỘNG SẢN ĐÀN ÁP DÂN LÀNH.

Thưa Các Bạn,

     Mời Bạn lắng nghe và theo dõi tình trạng tệ hại của VN qua những video Dã-Thảo post lên hôm nay. Có thể phải có thời gian dành để nghe, mong Bạn thông cảm. (Dã Thảo xin lỗi các Bạn vì video bị ai đó? xóa bỏ nên DT phải kéo xuống nên chỉ còn lại một video dân chúng ở Sài Gòn VN biểu tình).  

DTQT.

19/06/2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.