CỘNG SẢN ĐÀN ÁP DÂN LÀNH.

Thưa Các Bạn,

     Mời Bạn lắng nghe và theo dõi tình trạng tệ hại của VN qua những video Dã-Thảo post lên hôm nay. Có thể phải có thời gian dành để nghe, mong Bạn thông cảm.

DTQT.

19/06/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.