VIỆT NAM THẾ SỰ THĂNG TRẦM.

Mời Các Bạn,

Theo dõi video này để biết được tình hình Việt Nam hiện nay.

     Nguyễn Thị Kim Ngân có bao nhiêu “Đất”…? ở Phú Quốc. Kim Ngân sinh ngày 12/04/1954, quê ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre, thạc sĩ kinh tế… Vào đảng cs ngày 09/12/1982 (đó là ngày chính thức KN nhập đảng) v..v và còn nhiều đều đáng nghe…

Thân mến,

DTQT. 25/06/2018.

 

One thought on “VIỆT NAM THẾ SỰ THĂNG TRẦM.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.