BỊ QUYẾN RŨ.

Dear Hà,

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     Nhân đọc “Vẫn Còn Mùa Hạ” của Hải Hà trong “Blog Chuyện Bâng Quơ”, thấy có nhiều tấm hình Hà chụp, lúc nào cũng có tên, vì thế cho nên Dã-Thảo bị quyến rũ bởi những tấm hình này, làm bài thơ có kèm tên của hình để tặng Hà và chúc Hà vui mãi. Mời Bạn xem bài thơ vui “Bị Quyến Rũ” của Dã-Thảo:

 Hình Em chụp “Như Dàn Trumpets”,

Soi bóng dưới hồ nước trong veo,

Hiện rõ thân sen cùng lá thắm,

Soi cả bầu trời lẫn nước reo.

 

Thân sen khô, con chuồn chuồn đậu,

“Tạm Dừng Cánh”, nhìn lá sen xanh,

“Hoa Súng Màu Vàng Kim”, đẹp lắm,

“Vợ Chồng Son” hồng thắm thanh thanh.

 

Sen tàn “Còn Lại Đôi Ba Cánh”,

Dãi nắng dầm mưa cũng chẳng sờn,

Cho đến bao giờ khô, chưa chết,

Vẫn đứng bên nhau mối “Tình Già”.

 

Thảo  “Như Dàn Trumpets”,

“Hoa Súng Màu Vàng Kim”,

Chuồn chuồn “Tạm Dừng Cánh”,

Bên cạnh “Vợ Chồng Son”.

 

Ước gì mình ở gần nhà,

Để hai đứa cứ chạy qua chạy về.

Thân tặng Hải Hà

DTQT. 04/09/2018

bc3b3ng-sen

Như Dàn Trumpets

2 thoughts on “BỊ QUYẾN RŨ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.