CHINESES EATERIES.

Cùng Các Bạn,

     Mời Bạn xem video của một Chị Bạn ở Mỹ gởi cho Dã-Thảo hôm qua. Xem xong DT muốn post ngay, chia xẻ cùng các Bạn nhưng vì bận nên mới để đến hôm nay, tuy trễ còn hơn không. Mời Bạn click vào video bên dưới để thấy người tàu làm thức ăn rất bẩn rồi xuất khẩu đưa đi khắp nơi để bán, nhất là Việt Nam. Quê hương Việt Nam nhầy nhụa hàng độc, DT có một số Bạn về VN thăm gia đình trở lại Úc, vào bịnh viện nằm luôn vài tuần để trị bịnh ho và đau bụng. May mắn sau hơn một tuần nằm viện hai bà bạn về nhà bình yên. Thật tình mà nói, người Việt Nam mình cũng vì ham lợi nên dù biết hàng không tốt nhưng vẫn nhập vào, đã thế lại còn bắt chước cách làm lợi như những người tàu dối dang, đầu độc dân mình để làm giàu cho gia đình và có tiền đưa con đi qua du học xứ Mỹ giãy chết ngày nào!

     Chịu khó xem hết video, chừng vài phút thôi, Bạn sẽ thấy cách tẩm thuốc và nhất là những con ngỗng con tội nghiệp bị bỏ vào máy nghiền khi đương còn sống trông thật dã man. Đối với bọn tàu phù thì chẳng có gì gọi là dã man, mổ người đang sống để lấy nội tạng đem bán chúng còn chẳng chùn tay thì thấm gì những chú ngỗng con. Dã-Thảo cứ nghĩ nếu Việt Nam dưới sự đô hộ của tàu không biết trẻ em mới sanh có bị chúng bắt bỏ vào máy nghiền như vậy để chúng ăn lấy bổ hay không! Bạn ơi xem xong chuyền đi cho mọi người trong và ngoài nước xem với nhé. Cộng sản tàu ác lắm và cộng sản Việt Nam cũng chẳng thua gì.

Thân mến,

DTQT.  31/10/2018.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.