VÔ CÙNG CẢM KÍCH.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Các Bạn click vào video này để nghe tin Cộng Đồng Việt Nam ủng hộ Tổng Thống Trump. Dã-Thảo đang vừa nghe vừa post lên trang nhà, đang rất vui mừng và, hy vọng nước Việt Nam của chúng ta sẽ thoát khỏi tay cộng sản. Xin share cùng Các Bạn tin vui này. 

Thân mến,

DTQT. 07/11/2018.

Video Tổng Thống Trump nói chuyện đã bị xóa. Mời Bạn click vào video dưới để nghe Biển Đông 360 tường trình qua tiếng Việt (Ngụy Vũ và Trần Nhật Phong)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.