TỈ LỆ ỦNG HỘ TT TRUMP TĂNG VỌT.

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo xin được thay thế đề tài Âm Mưu Ám Sát Tổng Thống Trump bằng một đề tài khác, video của cô Phương Thanh bị youtube lấy xuống nên các Bạn không xem được vì thế cho nên Dã-Thảo đành phải xóa tất cả file này vậy. Thành thật xin lỗi các Bạn. Thảo sẽ đưa xuống từ trên net một video ủng hộ TT Trump thay cho file này mời Bạn đón nghe.

Thân mến,

DTQT 13/08/2019.

hoa lan 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.