ÂM MƯU ÁM SÁT TT TRUMP.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời các Bạn theo dõi tin này: Mật vụ Mỹ đã ngăn chận âm mưu ám sát Tổng Thống Trump. Tiếp theo đó sẽ có nhiều bình luận của các nhà báo. Video kéo dài  hơn ba mươi phút, do Phương Thanh diễn đọc. Dã-Thảo hy vọng các Bạn sẽ rất bằng lòng khi nghe những lời bình luận trong Live TV video của Thời Sự Thế Giới do Cô Phương Thanh điều khiển.

Thân mến,

DTQT. 16/11/2018

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.