TRUMP GOES MAGA ON SOCIALISM.

Cùng Bạn Đọc,

     Sáng nay vào Facebook, DT nhận được video này nên Reblog để chia xẻ cùng Bạn Đọc. Hãy lắng nghe TT Trump nói chuyện Các Bạn ơi! DT ủng hộ TT Trump, mời Bạn click vào mũi tên trên video để thưởng thức những câu nói chính xác của vị TT được mọi người khắp nơi ngưỡng mộ.

Thân mến,

DTQT. 23/02/2019

800.jpg Q.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.