TOÀN NƯỚC MỸ PHẢI CẢNH GIÁC.

Cùng Bạn Đọc,

     Đây là link Anh Longkangaroo đã chuyển cho DT qua email. Trong file này có rất nhiều video của đài VOA nói tiếng Việt Nam, đây là những tin tức cập nhật nên Dã-Thảo chọn vài video gởi đến các Bạn nghe để khỏi mất nhiều thì giờ của các Bạn, nếu Bạn thích nghe về thời sự chính trị. Chúc các Bạn cuối tuần vui nhiều. Sau đây là những video DT Reblog trên tang nhà:

1- Phó Tổng Thống Báo Động.

2- 298 Thành Tựu của Tổng Thống Donald Trump.

3- Donald Trump Cứu Nước Mỹ.

4-  Chiến thắng Toàn Diện.

5- Dậy Sóng.

Thân mến,

DTQT. 09/03/2019

 

One thought on “TOÀN NƯỚC MỸ PHẢI CẢNH GIÁC.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.