NEVER FORGET 911.

Cùng Bạn Đọc,

     Sắp đến 30/04 rồi, chúng ta đã mất nước, chúng ta không bao giờ quên được ngày này 43 năm về trước. Cũng như người Mỹ họ cũng không bao giờ quên được ngày 09/11. Dã-Thảo nhận được video này của một nhóm Bạn Donald Trump Fans Club chuyển đến qua Facebook nên share cùng các Bạn. Mời Các Bạn chia xẻ nỗi đau này.

Thân mến,

DTQT 26/03/2019

13-1

One thought on “NEVER FORGET 911.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.