NGUỒNG GỐC CHÙA BA VÀNG.

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo đưa video này từ internet vào trang nhà, rất hay, mời các Bạn xem ngay trước khi bị bọn phản động tìm cách xóa đi như một số video Dã-Thảo đã đưa lên trước đó.

Thân mến,

DTQT. 18/04/2019. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.