DETIAN FALLS-VIỆT NAM (Longkangaroo & Miki Sivan)

Cùng Bạn đọc,

     Anh Longkangaroo đến thăm trang nhà Dã-Thảo hôm nay, có để lại cho Thảo một video thật đẹp ngay trong vườn hoa DT. Anh chỉ để cái link thôi, mở ra mới biết là của Anh. Video dài 7:18′, đoạn đầu bằng hình ảnh, nhưng đến phút thứ 4:00′ Bạn sẽ thấy thác nước chảy thật đẹp. Dã Thảo sẽ đưa thêm vào một video thứ hai cũng đẹp không kém, của Miki Sivan. Mời Bạn cùng xem. Cảm ơn Anh Long và Miki Sivan nhiều. ❤🌹👍

Thân mến,

DTQT. 05/08/2019.

3 thoughts on “DETIAN FALLS-VIỆT NAM (Longkangaroo & Miki Sivan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.