CHẠY ĐÂU CHO THOÁT (Thời Sự Thế Giới)

     Cùng Bạn Đọc,

Lang thang trên mạng chiều nay,

Dã-Thảo xem được vi-de-o này,

Thấy vui nên post lên đây,

Chia xẻ với Bạn cho hay với người.

Xin phép Thời Sự Thế Giới,

Cho Thảo re-blog vi-de-o này,

Có gì trục trặc nói nhau,

Xin đừng cắt bỏ đau công Thảo, buồn.

Cảm ơn Thời Sự rất nhiều,

 Theo dõi Thời Sự mỗi chiều không quên.

Thân mến,

DTQT. 28/09/2019.

3 thoughts on “CHẠY ĐÂU CHO THOÁT (Thời Sự Thế Giới)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.