DIỄN BIẾN LỊCH SỬ (VietCatholicNews)

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn xem video, Mùng 1 Tết lịch sử: Tổng Thống Mỹ đầu tiên Tuần Hành cho cuộc sống, ngày 24/01/2020. Mời Bạn nghe Tổng Thống Trump nói chuyện với những người tuần hành. Video dài 23 phút xin Bạn dành thời gian để nghe.

Thân mến,

DTQT. 27/01/2020.

XUAN BINH THAN

4 thoughts on “DIỄN BIẾN LỊCH SỬ (VietCatholicNews)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.