TẬP CẬN BÌNH, KẺ HOANG TƯỞNG (Vatican TV)

Cùng Bạn Đọc,

     Đây là những video từ trên net, Dã-Thảo đưa vào trang nhà, mời Bạn mở ra xem để thấy rõ sự dã man của tàu cộng. Mỗi video không kéo dài sẽ không làm mất thì giờ của Bạn. Ngoài ra còn có những video khác tiếp theo, Bạn hãy chọn những đề tài mình thích để xem, rất hay!

Thân mến,

DTQT. 28/02/2020.

8 thoughts on “TẬP CẬN BÌNH, KẺ HOANG TƯỞNG (Vatican TV)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.