TIN CHẤN ĐỘNG: Kim Jung Un, Nguyễn Phú Trọng…

Cùng Bạn  Đọc,

     Mời Bạn Đọc theo dõi video này: Tin Hoa Kỳ mới nhất, cách đây khoảng 9 tiếng đồng hồ, tin sốt dẻo sáng nay, Dã-Thảo cũng mới nghe sáng nay, sẽ tìm những tin đặc biệt post lên trang nhà để các Bạn trong và ngoài nước cùng xem.

Thân mến,

DTQT. 22/04/2020.     

KimKim Jung Un.

8 thoughts on “TIN CHẤN ĐỘNG: Kim Jung Un, Nguyễn Phú Trọng…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.