Chiến lược Mỹ “thoát Trung” của đảng Cộng Hòa (Nguyễn Quang Duy)

Đọc xong bài này của Nguyễn Quang Duy, Dã-Thảo nghĩ nên Reblog lên trang nhà của mình để gởi cho các Bạn DT cùng xem. “Muốn cho thế giới được tự do phải loại bỏ Cộng Sản”. Cảm ơn Tác Giả Nguyễn Duy Quang và Lê Thy, người đã post bài viết này.
DTQT.

Vinh Danh QLVNCH và Bảo Vệ CỜ VÀNG

Chiến lược Mỹ “thoát Trung” của đảng Cộng Hòa.

“Muốn bảo vệ tự do cho nước Mỹ và tự do cho Thế giới, Trung Hoa phải có tự do” chính là tóm tắt chiến lược “thoát Trung” được giải thích qua 4 bài phát biểu của 4 vị lãnh đạo hành chánh Mỹ gần đây.

View original post 1,710 more words

6 thoughts on “Chiến lược Mỹ “thoát Trung” của đảng Cộng Hòa (Nguyễn Quang Duy)

  1. Lê Thái

    Tác giả dùng từ thoát trung là chưa thoả đáng đâu, vì mỹ làm chủ cuộc chơi, muốn tạm dừng hoặc đá tàu ra khỏi thương mại tự do lúc nào chả đc. Mỹ ko có lệ thuộc vào tàu như nhiều người tưởng.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.