THE PHOTOS (Paul Militaru)

Cùng bạn Đọc,

     Dã-Thảo muốn giới thiệu với các Bạn trang Web của Paul Militaru những hình ảnh rất đẹp do Anh chụp và post lên trang blog của Anh (Paul Militaru). Dã-Thảo chọn những hình mà mình ưng ý nhất để các Bạn thưởng thức cho vui. Đây là link của Paul : photopaulm.com

     Còn rất nhiều hình đẹp, nếu Bạn có thời gian mời click.

Thân mến,

DTQT. 07/08/2020

     Dã-Thảo would like to introduce to you all, Paul Militaru, a photographer who posted his photograph to his website. Dã-Thảo pick up those photos which I like most to reblog on my site for you to share with the things I’ve got pleasure from. This is his link: photopaulm.com

     A lot more attractive pictures, if you have time, please click the link.

Sincerely yours,

DTQT. 07/08/2020

black ladyBlack Lady (Paul Militaru)

     Hình này lúc mới nhìn Dã-Thảo tưởng là một người đàn bà mang cái gùi đỏ sau lưng vì tác giả ghi là Black Lady, sau nhìn một lúc thật lâu Dã-Thảo mới nhận ra là một con Thiên Nga với cái cổ thật cao đang bơi trong cái hồ thật đẹp. Hình chụp đẹp như bức tranh, tuyệt vời.

     At first, when I take a look at this photo, I thought there is a black lady who carrying a red package on her back, but then after a while I realize this is a Black Swan with a long slander neck, swimming in the very beauty swamp. The photo is beautiful like an excellent Painting.

troubled life (or touble waters..) ...Misleading Swamps (Paul Militaru)

bouquet of white rosesBouquet of White Roses (Paul Militaru)pink rosesPink Roses (Paul Militaru)willowWillow (Paul Militaru)

     When I was visiting his blog I’ve written this comment for the photograph “Willow” above:It’s beautiful like my hair when I were young, when I were standing near the river. I like this photo, Paul”.

DSC00705DTQT.07/08/2020

11 thoughts on “THE PHOTOS (Paul Militaru)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.