TÒA ÁN RA LỆNH CHO OBAMA PHẢI TRẢ LẠI…(YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

     Dã-Thảo mời Bạn nghe tin tức nước Mỹ, qua YouTube tiếng Việt. Bạn sẽ nghe những tin mà có thể chưa nghe tới bao giờ. Sau đó Bạn có thể click vào những đề tài trên video để theo dõi những tin cập nhật. Chúc Bạn một ngày  vui.

Thân mến,

DTQT. 12/08/2020

Hoa Phu Dung

8 thoughts on “TÒA ÁN RA LỆNH CHO OBAMA PHẢI TRẢ LẠI…(YouTube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.