NATURAL REMEDY (Deborah + Dã-Thảo)

Cùng Bạn Đọc,

Vào thăm website của Deborah, hồi 07/03/2020, thấy tấm hình thật đẹp, Dã-Thảo đặt tên cho tấm hình chụp, như bức tranh: “Trăng Nước Giữa Trời Xanh”, Ba dòng dưới đây là Thảo dịch từ bài thơ phía dưới tấm hình của Deborah.

Chiếu sáng giữa trời đêm xanh,

Khoe mình trong giá vẽ thiên nhiên,

Một vị thuốc cho những giấc mơ ngọt ngào.

full moon’s glory

shines amidst

midnight blue sky

embodied by

nature’s palette

a julep for

sweet dreams

Translate into Vietnamese from the poem of Deborah.

Trăng tròn lộng lẫy

Chiếu sáng giữa trời đêm xanh,

Khoe mình trong giá vẽ thiên nhiên,

Một vị thuốc cho những giấc mơ ngọt ngào.

**********

Nhìn bức hình Dã-Thảo có bốn câu thơ nhỏ cho Deborah.

The beautiful photo of the moonlight,
It is really a treatment of depression,
Blue sky over a blue small brook,
How marvelous does that look, Deborah!

DTQT.

March 7, 2020 at 10:08 pm

Bức hình trăng thanh thật đẹp,

Đó là một vị thuốc cho trầm cảm,

Trời xanh nhìn suối nhỏ xanh,

Lạ lùng cảnh trí, phải rồi, Deborah!

DTQT. Chuyển ngữ. 21/08/2020

I would like to introduce to you, my friends, Deborah website’s: awisewomansjourney.Wordpress.com

21 thoughts on “NATURAL REMEDY (Deborah + Dã-Thảo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.