THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM (Kyo York) THƯƠNG QUÁ NGÀI TRUMP (Nhị Nương)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn nghe Một Bản Nhạc thật hay (THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM của Phạm Thế Mỹ) do một ca sĩ ngoại quốc – KYO YORK – hát bằng tiếng Việt Nam. Và tiếp theo là cũng bài hát đó nhưng HẢI THANH chế lời, hát để ủng hộ TT Trump – THƯƠNG QUÁ NGÀI TRUMP – do Nhị Nương trình bày. Cảm ơn KYO YORK, HẢI THANH VÀ NHỊ NƯƠNG. Chúc Bạn một ngày vui.

Thân mến,

DTQT. 05/12/2020.

Manazillo Beach

8 thoughts on “THƯƠNG QUÁ VIỆT NAM (Kyo York) THƯƠNG QUÁ NGÀI TRUMP (Nhị Nương)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.