NEW YEAR’S 2021 SYDNEY (Fire Works Display)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn xem Pháo Bông ở Sydney, Dã-Thảo đưa từ trên net xuống trang nhà. Chúc Các Bạn một năm mới đầy an vui hạnh phúc.

Thân mến, DTQT. 01/01/2021.

Đốt Pháo Bông ở Sydney

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'Here's Here'satoasttothefuture, a toast to the future, a toast to the past, and a oast to our friends, far and near. The past, a bright dream; may our friends remain faithful and clear Happy New Year'

11 thoughts on “NEW YEAR’S 2021 SYDNEY (Fire Works Display)

  1. Bên đây cũng vậy Hải Hà ơi,
   Đường phố vắng hiu buồn thê thảm,
   Ai cũng nằm nhà ngó TV.
   Bước ra ngoài vườn ngắm Pháo bông,
   Tạch đùng lẻ tẻ Mười lăm phút,
   Không biết về sau thế nào không!!!

   Thanks, Hải Hà for visiting my site & like.🌹😀

   DTQT.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.