TIN CHẤN ĐỘNG (YouTube)

Cùng Bạn Đọc,

Tin từ trên net, Dã-Thảo xin phép Đặng Thế Nguyên được reblog lên trang nhà để chia xẻ cùng các bạn của Dã-Thảo, thành thật cảm ơn. Mời các Bạn nghe DTN phát âm rất rõ ràng, video dài 45’30, xin bạn chọn giờ thích hợp để nghe hết.

Thân mến,

DTQT. 29/01/21

5 thoughts on “TIN CHẤN ĐỘNG (YouTube)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.