CÓ BAO GIỜ BẠN THẤY VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN NHƯ THẾ NÀY (Nhìn Ra Bốn Phương)

Cùng Bạn Đọc,

Những tâm hình đẹp này Dã-Thảo nhận được từ một người Bạn email đến. Thảo định reblogged đã lâu nhưng cứ bận theo dõi những chuyện dồn dập xãy ra trên khắp thế giới, và cái desktop của Thảo bị hư nên quên đi mất. Hôm nay cũng nhân lúc xem lại hồ sơ của desktop cũ nên tìm ra được những tấm ảnh Thảo “saved” lại nên post lên trang nhà chia xẻ cùng các Bạn xem cho vui. Chúc các Bạn một ngày vui.

Thân mến,

DTQT. 23/022021.

16 thoughts on “CÓ BAO GIỜ BẠN THẤY VẺ ĐẸP TỰ NHIÊN NHƯ THẾ NÀY (Nhìn Ra Bốn Phương)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.