Bắc/Nam Giữa Thời Mắc Dịch

Cùng Bạn Đọc,

Sáng nay mở email đọc được bài này “Bắc/Nam Giữa Thời Mắc Dịch” của Tưởng Năng Tiến “post” trên “Sổ Tay Thường Dân”, thấy đúng quá nên Dã-Thảo Xin phép Tưởng Năng Tiến được reblog file này, thành thật cảm ơn nhiều. Mời các Bạn trên trang nhà DT xem cho thấy cảnh đời mắc dịch tại quê hương mình, từ trước đến nay chứ không phải chỉ mới đây thôi. Thân mến,

DTQT.
14/08/2021.

sổ tay thường dân

Tuy chào đời tại Sài Gòn – trước Hiệp Định Geneve – tôi vẫn có mặt trong đoàn người di cư từ Bắc vào Nam hồi năm 1954. Tuy đây không phải là một “giai thoại” ly kỳ hay thú vị gì sất cả nhưng vẫn xin được phép ghi thêm đôi dòng (cùng dặm thêm chút đỉnh mắm muối) để câu chuyện được tỏ tường, và đỡ phần nhạt nhẽo.

Tác giả Lê Duy San cho biết:

“Ngày 12/7/1946, theo lệnh của Trường Chinh, Việt Minh âm thầm cho công an đột nhập trụ sở Việt Nam Quốc dân Đảng ở số 9 phố Ôn Như Hầu. Hằng trăm người bị giết bằng cách trói lại và bị quăng xuống những con sông để họ chết chìm rồi loan tin là những người này bị VNQDĐ thủ tiêu.

Vụ này đã làm cho VNQDĐ tan rã, nhiều người phải…

View original post 1,464 more words

10 thoughts on “Bắc/Nam Giữa Thời Mắc Dịch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.