SÀI GÒN THƯƠNG (Kyo York)

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn thưởng thức bài hát “Sài Gòn Thương” thật buồn, qua tiếng hát của Kyo York, sáng tác của nhạc sĩ Khúc Đạo Minh, hình ảnh trong video của họa sĩ Lê Sa Long, (có lời cùng theo video Bạn có thể hát theo). Chúc Bạn một ngày yên vui an bình.

Thân mến,

DTQT. 25/08/2021.

14 thoughts on “SÀI GÒN THƯƠNG (Kyo York)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.