HAPPY BIRTHDAY LUWIG (Bluebird of Bitterness)

Reblogged from Bluebird Of Bitterness to dathaoqutrn

Thank You very much for this short film, Bluebird of Bitterness. From this film I could followed your list and listen to some of Beethoven music performed video, so wonderful!!!
Happy Birthday Ludwig Van Beethoven, there was no record on his date of birth, but: “he was baptized on December 17, 1770, at a time when it was customary to baptize babies on the day following their day of birth”.

Cùng Bạn Đọc,

Mời Bạn xem video này, Reblogged from Bluebird of Bitterness, nhân vào tháng sinh nhật của Beethoven một danh nhân soạn nhạc vào thế kỷ 18.

Ludwig van Beethoven sinh ra ở Bonn, northwest Germany, con trai lớn của Johann và Maria Magdalena van Beethoven. Không có ghi rõ ngày sinh nhưng Beethoven được làm lễ “baptized” vào ngày 17/12/1770, đó là ngày theo tục lệ làm lễ “baptized” sau ngày sanh của trẻ sơ sanh.

Sau đây Dã-Thảo sẽ đưa thêm một video khác để các bạn xem thêm về nhạc của ông được thưởng thức như thế nào. Bạn muốn tìm hiểu thêm về Beethoven xin Bạn lên Net đánh tên ông vào là Bạn sẽ xem và biết được rất nhiều về nhà soạn nhạc tài danh trên thế giới này. Chúc Bạn một ngày vui.

Thân mến,

DTQT. 17/12/2021.

Happy Birthday, Luwig

11 thoughts on “HAPPY BIRTHDAY LUWIG (Bluebird of Bitterness)

  1. Thanks, Blindzanygirl + Nguyễn Thị Phương Trâm + Hải Hà + Goff James + Fauxcroft + Cepcarol + Paul Militaru + Cheriewhite for visiting my site & like.🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.