NỬA VẦNG TRĂNG (Thái Thanh)

Cùng Bạn Đọc .

Mời Bạn thưởng thức tiếng hát Thái Thanh, trên trang Blog của Chị Tám (Hải Hà)

Chắc chắn Bạn sẽ rất cảm động vì nhớ Ca Sĩ Thái Thanh.

Chúc Bạn Thân Tâm Thường An Lạc.

DTQT.

Nhớ quá đi thôi.
Reblog on dathaoqutrn.
Cảm ơn Hà nhé.
QT.

Blog Chuyện Bâng Quơ

Nửa vầng trăng

Trời thu dần sụp tối
Người hỏi làm thế nào có thể
Giữ nguyên vẹn vầng trăng
NTHH

người đi hồn ngơ ngẩn
chiếc lá nào cào xước đêm thu
nửa vầng trăng đâu rồi?
Sóc

Nửa Vầng Trăng – Ca sĩ Thái Thanh – Nhạc sĩ Châu Kỳ

View original post

4 thoughts on “NỬA VẦNG TRĂNG (Thái Thanh)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.