THÍCH TUỆ SỸ (Tưởng Năng Tiến)

Cùng Bạn Đọc,

Vừa mới đọc xong file này trên “Sổ Tay Thường Dân”, Dã-Thảo muốn xin phép Anh Tưởng Năng Tiến của “Sổ Tay Thường Dân” cho Dã-Thảo Đăng Lại (Reblogg) bài viết này lên trang nhà dathaoqutrn để mời Các Bạn trong và ngoài nước của DT cùng đọc để cảm thông về những gì đã và đang xãy ra cho Phật Giáo tại VN. Thành thật cảm ơn TNT.

Thân Kính,
DTQT.

Ảnh của Paul Militaru

sổ tay thường dân

Tôi sống hơi lâu, qua hai ba thế kỷ (và thể chế chính trị) nhưng chưa bao giờ nghe lắm lời than phiền về chùa chiền và tăng lữ như ở chế độ hiện hành:

Thái Hạo: “Chùa, còn gọi là tịnh xá, là thiền môn, tức là chốn thanh tịnh để tu hành. Bất cứ chùa nào khuyến khích hay quảng bá nhằm thu hút dân chúng đến để thu tiền hoặc sử dụng các dịch vụ thì đều không phải chùa. Nó là các cơ sở kinh doanh núp bóng chùa. Kéo nhau đến những nơi như thế đều là đang tiếp tay và làm giàu cho bọn gian thương, vừa bị mất tiền, vừa bị cười vào mặt.”

View original post 1,389 more words

9 thoughts on “THÍCH TUỆ SỸ (Tưởng Năng Tiến)

 1. Bonsoir QUEDRIAN

  Après un tendre et doux réveil
  C’est la seule manière de se lever du bon pied
  C’est de se persuader que la journée sera pleine d’agréables surprises
  D’autant plus que nous commençons la semaine
  Je te souhaite un bon appétit avec un bon petit déjeuner, un bon diner une bonne soirée
  SURTOUT
  Garde le sourire, ta bonne humeur
  N’oublie pas que la vie est courte
  Profite de chaque petit moment de la vie car ceux-ci ne reviendront jamais
  Je te souhaite une journée ou soirée radieuse et pleine d’optimisme
  Même si parfois les choses ne sont pas toujours comme nous le voudrions
  Alors ce jour passe une agréable journée avec un petit bouquet de fleurs

  Bisous amicaux ton ami Bernard

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.