ĐANG CHỜ TIN MẬT.

Cùng Bạn Đọc thân mến,

     DT Bỏ cả buổi hôm nay để tìm tin Nguyễn Phú Trọng, nhưng chỉ thấy những video có đề tài về sự…đột tử của NPT, nhưng khi mở ra xem thì toàn nói những tin tức không dính nhập gì đến sự bỏ đi của NPT cả. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Chủ Tịch  nước (100%) cũng không nghe nói đến, lạ quá! Nhưng Dã-Thảo tìm được một video thứ hai tiếp theo của Thầy Thông Lai, có nói đến lý do tại sao tin này được giữ bí mật như vậy nên DT copy để Các Bạn theo dõi cho buồn…cho vui…theo mệnh nước nổi trôi…của VN chúng ta. Mời Bạn click vào video bên dưới để xem.

Thân mến,

DTQT. 07/10/2018.

https://youtu.be/9Znw-kByY1Y

13151939_1711757812382399_6047816273477980163_n

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.