MỘT NGÀY VỀ NGOẠI.

Kính thưa Các Bạn xa gần,

     Dã-Thảo mời các bạn về thăm quê của DT, Hội-An, nhỏ như cái chén. Nhưng quê DT có sông sâu nước trong, uống được, có “Bắp Sang Sông” khi nấu chín thơm “Phứt”, ai cũng muốn có một trái để “Cạp” thử! Có mít ướt cắn không đứt, nhai không nát, phải nuốt trọn nguyên múi để “nghe” cái ngọt thấm dần vào lưỡi rồi lan tỏa khắp châu thân. Ngọt làm sao quê hương tôi! Hội An. Sau đây là hồi ký “Một Ngày Về Ngoại” của DT, mời Bạn Đọc.

Một Ngày Về Ngoại  < xin click ở đây

dfhrkdqq_1792gz46h6f2_b

 

One thought on “MỘT NGÀY VỀ NGOẠI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.