NHẬT KÝ CỦA HÀ

     Mời Bạn đọc một tâm sự nho nhỏ của DT, lồng trong mẫu chuyện ngắn “Nhật Ký Của Hà”. Chuyện lâu rồi nhưng nhân vật trong truyện và ngoài đời sao giống nhau và có thật 90%. Thân gởi Bạn Đọc: “NKCH”

Nhật Ký Của Hà  < Xin click ở đây.

Que &amp; Wally's garden 034

2 thoughts on “NHẬT KÝ CỦA HÀ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.