Prepare to be SPELLBOUND

Thưa Các Bạn,

     Dã-Thảo mời Bạn xem một màn ảo thuật…Xem xong DT đặt tên cho màn ảo thuật này là: “Ác Mộng” và xem đến ba lần vì quá hay! Cảm ơn Chị Bạn bên Mỹ mới email cho DT sáng nay. Bảo đảm không mất nhiều thì giờ của Các Bạn đâu! 

Thân mến,

DTQT, 20/05/2018.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.