QUỐC HẬN 30/04

     Dã-Thảo mạn phép tác giả và Anh Longkangaroo người đã fwd file này đến DT.  Thành thật cảm ơn. Kính mời thưởng thức videos nhạc/thơ trong Mùa QUỐC HẬN lần thứ 41

30 Tháng 4 Đen
41 Năm QUỐC HẬN
1975-2016

     Sau 41 năm dưới chế độ CSXHCN áp đặt ở Miền Nam và 61 năm ở Miền Bắc, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn và phải thường xuyên đương đầu với dã tâm xâm lăng của Trung Cộng. Nhưng với TÌNH YÊU TỔ QUỐC và TINH THẦN BẤT KHUẤT của triệu triệu người Việt chân chính nơi quê nhà sẽ là sức mạnh lật sang một trang sử mới… để giành lại TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN, ĐỘC LẬP cho quê hương VIỆT NAM một ngày không xa trong tương lai.

 

Nhạc VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG NGẠO NGHỄ

của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang với ban hợp ca Asia

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.