RU TÌNH

Sáng nay,

Ghé vào thăm Khánh Trang,

Vì lâu ngày vắng bóng,

Không biết Em ở đâu?

Thấy có bài thơ màu,

Em đính ở vườn sau

Nên chị xin phép gỡ,

Đem về dán vườn hoa

Nhà mình.

DTQT. 13/09/2018

via RU TÌNH

th-jpeg-jacaranda-a

Advertisements

One thought on “RU TÌNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.