THÁNG TƯ ĐEN (LT)

Kính thưa bạn đọc,

     Bài báo trên đây của Lê Thiên, Dã-Thảo copy từ một file của Anh Longkangaroo forwarded đến. Thấy đúng quá nên DT mạn phép copy nguyên bản chánh. Vì  Longkangaroo không để xuất xứ nên DT không thể xin phép tác giả được, mong tác giả vui lòng. Bài viết gồm có 4701 words, cộng thêm hình ảnh Lê Thiên đưa vào nên làm thành 14 pages. Có delete vài hình ảnh, những hình giữ lại DT chỉ làm lớn lên hay nhỏ lại cho vừa với size của trang. Mẫu chữ được đổi sang “Times New Roman” cho dễ đọc và cùng với mẫu chữ của tất cả pdf Dã-Thảo đã post lên. Chỉ có hai hình cuối, ở trang 14, DT đã đưa xuống từ internet hy vọng các bạn, tác giả LT, và Anh Longkangaroo, sẽ bằng lòng khi thấy  hai hình đó. Enjoy reading!

Tháng TƯ ĐEN  < Please click here

                                                                                   DTQT.

                                                                        Sydney 10/04/2016.

a7.jpgGia đình anh Long
Longkangaroo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.